ŠKOLNÍ JÍDELNA

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (STRAVNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Stravné je stanoveno dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění.

Pro školní rok 2023/2024 na dobu od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 je stravné stanoveno zástupcem statutárního orgánu školy takto:

Dotovaná strava (včetně nápoje) pro jednotlivé kategorie:

 • Děti ve věku do 6 let 50,00 Kč/den
 • Děti ve věku 7-10 let 52,00 Kč/den

Cena nedotované stravy při včasném neodhlášení stravy:

 • Děti ve věku do 6 let 85,00 Kč/den
 • Děti ve věku 7-10 let 87,00 Kč/den

Údaje pro zavedení příkazu k inkasu pro úhradu STRAVNÉHO pro školní rok 2023/2024

 • Číslo účtu příjemce platby (účet MŠ): 2400864034
 • Kód banky příjemce platby (účet MŠ): 2010 (Fio banka, a. s.)
 • Limit jednotlivé platby inkasa: 1200,00 Kč (!v případě sourozenců, limit inkasa musí být součtem limitu všech strávníků. Např. rodiče mají 2 děti, limit (záloha) na každé dítě činí 1000,00 Kč, pak konečný horní limit inkasa bude 2400,00 Kč!)
 • Datum povolení inkasa: 20. 08. 2023 (při zavedení inkasa později než v srpnu, bude datum povolení vždy od 20. dne měsíce)
 • Poznámka pro příjemce: příjmení a jméno dítěte
 • Variabilní ani specifický symbol NEZADÁVEJTE! (vyplňuje MŠ při zadání příkazu k inkasu)


PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

 • Dítě je automaticky přihlášeno na celý měsíc. Přihlášení dítěte po jeho nepřítomnosti provádí rodiče přes webový portál estrava.
 • Státní svátky, uzavření MŠ z důvodu přerušení provozu jsou odhlášeny automaticky, ostatní dny odhlašují rodiče.
 • V případě, že rodič neodhlásí stravu v době nepřítomnosti dítěte, strava nebude automaticky odhlášena, a rodič musí zaplatit plnou - nedotovanou cenu stravy.

Odhlašování/přihlašování dětí rodičem:

 • jen v pondělí do 7:30 hod. formou SMS na telefon 725 573 991
 • další dny, tj. úterý - pátek přes estravu nejpozději do 12:00 hod. předešlý den (tzn. úterý je nutno odhlásit nejpozději v pondělí do 12:00 hod. atd.)

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte pouze v úterý až pátek, si můžete první den nepřítomnosti vyzvednout oběd. Vyzvednutí obědu je od možné pouze v čase 11:00 - 11:15 hodin u vchodu do školní kuchyně z parkoviště pro rodiče a je určen k okamžité spotřebě. Při příchodu k vyzvednutí bude oběd nachystán do menuboxu.

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá mateřská škola zodpovědnost.

Mateřská škola jídlo do menuboxů nevydává z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Další dny nepřítomnosti rodič odhlásí přes webový portál estrava nejpozději do 12:00 hodin předešlý den. Tyto další dny se již nejedná o školní stravování a dítě nemá nárok na dotovanou stravu. V případě, že rodič neodhlásí stravu v době nepřítomnosti dítěte, strava nebude automaticky odhlášena, a rodič musí zaplatit plnou cenu stravy.


  Přihlášení do estravy na odhlašování/přihlašování stravy:
 • www.estrava.cz
 • Přihlašovací údaje si vyžádejte první den ve školce u paní učitelky nebo u vedoucí školní jídelny.
 • Přihlášení strávníka:

Kód zařízení: 413

Kód uživatele: bude Vaše číslo strávníka

Heslo: jméno a příjmení strávníka + číslo strávníka (např.: Jan Novák 5, zadáte jn5)