ŠKOLNÉ - AKTUALITY

10.06.2021

Informace k úhradě školného na měsíc červenec 2021

Vážení rodiče,

úhradu prosím proveďte na účet MŠ se splatností v období 1. - 15. 7. 2021.

Děkujeme :-)

 

Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

Zdroj:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k?highlightWords=%C3%BAplata+p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

***************

19.04.2021

Školné na měsíc červenec a srpen 2021

Vážení rodiče,

po domluvě se zřizovatelem bude mateřská škola během letních prázdnin (01.07.2021 - 31.08-2021) otevřená do pátku 23. 7. 2021.

  • MŠ v provozu 01.07.2021 (čtvrtek) - 23.07.2021 (pátek)
  • MŠ uzavřena 26.07.2021 (pondělí) - 31.08.2021 (úterý)

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu na červenec a srpen 2021

 

 SPLATNOST ŠKOLNÉHO 

 Vysvětlení, proč nelze přeplatky použít na pokrytí školného v jiném měsíci 

 

Splatnost školného je určena vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a to takto:

 

„Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce…“

 

V praxi to znamená, že úhrada musí probíhat měsíčně v období mezi  1. – 15. dnem daného měsíce. Úhradu v jiném termínu musíme účetně zpracovat jako mylnou platbu. Proto jsme Vám povinni přeplatky vracet a vyžadovat úhrady na další měsíc. Chápeme, že je to zbytečně složité, nicméně nám legislativa neumožňuje přeplatky použít na úhradu jiných měsíců.

 

 

Informace pro rodiče - školné na měsíc KVĚTEN 2021

 

Vážení rodiče, 

od 10.05.2021 dochází k PLNÉMU OBNOVENÍ PROVOZU MŠ, úplata za předškolní vzdělávání (školné) na měsíc květen 2021 je stanovena ve výši 300 Kč.

 

Vratka přeplatku školného za měsíce březen a duben 2021 proběhne do 31.05.2021. 

 

Děkuji za pochopení.

Kateřina Petříková, ředitelka MŠ

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu na květen 2021

 

Informace pro rodiče - školné za měsíc DUBEN 2021

Vážení rodiče, 

z důvodu pokračujícího přerušení provozu MŠ je pro měsíc duben, kdy je přerušení kombinované pro různé skupiny dětí, úplata za předškolní vzdělávání (školné) stanovena takto:

  • dítěti je zakázána osobní přítomnost v MŠ, výše úplaty za duben 2021 je 0 Kč
  • dítěti je umožněna osobní přítomnost v MŠ a není od úplaty osvobozeno, výše úplaty za duben 2021 je 300 Kč

Vzhledem k tomu, že neznáme přesný termín plného obnovení provozu, vratka proběhne po úplném otevření MŠ. 

 

Děkuji za pochopení.

Kateřina Petříková, ředitelka MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu za duben 2021

 

Informace pro rodiče - školné za měsíc BŘEZEN 2021

 

Vážení rodiče, 

z důvodu přerušení provozu MŠ po celý měsíc březen, bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) nulová. 

Vzhledem k tomu, že školka bude zavřená i v dubnu a zatím neznáme přesný termín otevření, vratka proběhne po úplném otevření MŠ. 

 

Děkuji za pochopení.

Kateřina Petříková, ředitelka MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu za březen 2021