HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLKY

Historie školky v Nové Bělé se datuje ještě do minulého století 😊

Před postavením nové budovy školka sídlila v ulici Kokešova, měla kapacitu dvě třídy bez kuchyně a jídlo bylo dováženo ze základní školy v Nové Bělé.

V současnosti sídlí školka v nově postavené budově v ulici Na Pláni, kde zahájila provoz 1. 9. 2015.

Součástí školky je zahrada, která nabízí nejrůznější herní i sportovní využití po celý rok. Na zahradě si pěstujeme vlastní bylinky a jahody.

Uvnitř školky je ředitelna, školní kuchyň a 3 oddělení se samostatnými šatnami. Oddělení Sluníčka (žlutá třída) je pro nejmladší děti od 3 let, oddělení Motýlci (oranžová třída) je pak pro děti starší až do věku 5 let. Oddělení Žabičky (zelená třída) navštěvují předškoláci.

Každé oddělení má svůj klavír a hudební pomůcky, knihovnu s bohatou nabídkou knih všech žánrů pro nejmenší, hry, hračky a pomůcky adekvátní věku dětí. Dále jsou oddělení vybavena sportovním a tělovýchovným náčiním a pomůckami pro výtvarnou výchovu.

Vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem Rok v barevné školce.

Kapacita školky je 72 dětí, 24 dětí na každou třídu. V průběhu školního roku čekají na děti i rodiče aktivity různého charakteru. Chystáme dílny pro rodiče (Vánoční, Velikonoční), již tradiční Besídku ke Dni matek, karneval pro děti, pasování předškoláků a další akce. Pravidelně nás navštěvují divadélka se svými hranými, maňáskovými či loutkovými představeními. V rámci Canisterapie za námi dochází asistenční pes. Předškoláci chodí cvičit do sportovní haly v Nové Bělé.

Ve školce probíhají v odpoledních hodinách kroužky. Každoročně nabízíme např. kroužek Moderní tance, Angličtinu a kroužek Folklórní tanečky, který vede naše paní učitelka Iva Plačková. Kroužky na daný školní rok jsou pak otevřeny podle zájmu rodičů. Každoročně také zajišťujeme výjezdový lyžařský kurz a plavání.

Stravování v naši školce se nese v duchu Zdravá školní jídelna. Základem jsou biopotraviny a kvalita všech potravin je přísně kontrolována. Děti mají pravidelný přísun ovoce a zeleniny po celý den.

O vaše děti v naší školce s láskou pečuje 6 plně kvalifikovaných učitelek a školní asistentka. O spokojená a plná bříška vašich dětí se stará vedoucí školní jídelny, kuchařka a pracovnice provozu. Ostatní provoz školky zajišťuje ekonomka, uklízečky a údržbář.