PROVOZNÍ DOBA MŠ

PROVOZNÍ DOBA MŠ je od 6:30 do 16:00 hod


  • Příchod dětí do MŠ je od 6:30 nejpozději do 8:00 hod. V tuto dobu by měly být děti již ve třídě. Pozdější příchody narušují výchovně-vzdělávací činnost.
  • Vyzvedávání dětí po obědě je v době od 12:15 do 12:30 hod.
  • Odpolední vyzvedávání dětí je v době od 14:30 do 16:00 hod.

Pokud potřebujete s dítětem přijít později nebo naopak ho vyzvednou ze školky dříve, nahlaste tuto skutečnost předem paní učitelce.


RANNÍ SCHÁZENÍ ve žluté třídě (Sluníčka) a to takto:

  • Děti z oranžové třídy MOTÝLCI se scházejí ve žluté třídě Sluníčka od 6:30 do 7:00 hod. Od 7:05 hod. jsou ve své třídě Motýlci. Od 7:05 do 8:00 hod. již zvoňte na svou třídu.
  • Děti ze zelené třídy ŽABIČKY se scházejí ve žluté třídě Sluníčka od 6:30 do 7:30 hod. Od 7:35 hod. jsou na své třídě Žabičky. Od 7:35 do 8:00 hod. již zvoňte na svou třídu.

ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ v zelené třídě (Žabičky) a to takto:

  • Děti ze žluté třídy SLUNÍČKA jsou v zelené třídě Žabičky od 15:00 do 16:00 hod.
  • Děti ze třídy MOTÝLCI jsou v zelené třídě Žabičky od 15:30 do 16:00 hod.


O ORGANIZAČNÍCH ZMĚNÁCH BUDETE INFORMOVÁNI PROSTŘEDNICTVÍM CEDULEK NA HLAVNÍM A VEDLEJŠÍM VSTUPU. 


  • Hlavní vchod do MŠ je z ulice Na Pláni, tímto vchodem se ráno děti přivádějí a odpoledne vyzvedávají. Rodiče dětí z oranžové třídy MOTÝLCI využívají od 7:00 do 15:30 hod. vedlejší vchod z parkoviště pro rodiče.
  • Zvoňte vždy jen na svou třídu, chvíli vyčkejte, paní učitelky nestojí stále u kamery. Pokud děti budou v jiné třídě (spojeni), budete u svého vchodu upozorněni nápisem, kde si můžete své dítě vyzvednout.