PROVOZNÍ DOBA MŠ je od 6:30 do 16:00 hod.

RANNÍ SCHÁZENÍ:

  • od 6:30 do 7:00 hod. ve žluté třídě (SLUNÍČKA)
  • od 7:00 do 8:00 hod. již zvoňte na své třídy
  • příchod do MŠ nejpozději do 8:00 hod.


POOBĚDOVÉ VYZVEDÁVÁNÍ:

  • od 12:15 do 12:30 hod.


ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ:

  • od 14:30 do 15:30 hod. na jednotlivých třídách
  • od 15.30 do 16:00 hod. jsou všechny děti v zelené třídě (ŽABIČKY)


O ORGANIZAČNÍCH ZMĚNÁCH PŘI SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ BUDETE INFORMOVÁNI PROSTŘEDNICTVÍM CEDULEK NA HLAVNÍM A VEDLEJŠÍM VSTUPU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ V RÁMCI TĚCHTO ZMĚN.

Z BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH DŮVODŮ VÁS PROSÍME PŘI VSTUPU O ZOUVÁNÍ OBUVI NEBO POUŽITÍ NÁVLEKŮ.

DĚKUJEME