DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každá škola si tak vytváří svůj program. Vedení školy a pedagogové musí respektovat požadavky, které by měly být v rámci tvorby a realizace Školních vzdělávacích programů dodrženy.

Školní vzdělávací program "ROK V BAREVNÉ ŠKOLCE" na období 09/2021 - 08/2024. Tento program je rozdělen na tematické integrované bloky, které jsou dostatečně otevřené. Nabízí učitelům hlavní témata, konkrétní cíle a výstupy pro tvorbu třídního vzdělávacího programu.

Ve třídním vzdělávacím programu jsou jednotlivá témata konkretizována v rámci každé třídy do činností, ve kterých pedagogové dbají na jejich vyvážený poměr pro tělesný, rozumový a citový rozvoj každého dítěte. Hlavní činností je hra, která je pro dítě přirozenou a nezbytnou činností. Pro nás je hlavním prostředkem ve výchovně vzdělávací práci.

Pro tvorbu třídního vzdělávacího programu učitelky využívají metodické listy Raabe, Barevné kamínky, Kafomet a dále čerpají z časopisu Včelička, Kuliferda a Sluníčko.