NEJBLIŽŠÍ AKCE


Vstup do mateřské školy

Z důvodu epidemiologické situace žádáme rodiče, aby ve školce trávili co nejméně času a nezdržovali se v šatnách mateřské školy. A také, aby nevstupovali do tříd a vyčkali na své děti u dveří třídy.

Projekt s finanční podporou od EU

MŠ realizuje projekt z OP VVV, který je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Personální podpora III v MŠ Nová Bělá
registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017428
Výše dotace: 306.186,00 Kč
Období realizace projektu: 01.09.2020 - 31.08.2022