NEJBLIŽŠÍ AKCE


ČERVENEC a SRPEN 2024

29. 7. - 30. 8. 2024 přerušení provozu - MŠ uzavřena


Projekty s finanční podporou od EUMŠ realizuje projekt z OP JAK, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Název projektu: Podpora personálních pozic v MŠ Nová Bělá
registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001560
Výše dotace: 514 181,00 Kč
Období realizace projektu: 01.09.2022 - 31.08.2024