LOGOPEDICKÝ KROUŽEK začíná v úterý 19. 9. 2023 pro vybrané děti ze třídy Žabičky a ve čtvrtek 21. 9. 2023 pro vybrané děti ze třídy Motýlci

18.09.2023

V úterý 19. 9. 2023 začíná LOGOPEDICKÝ KROUŽEK pro vybrané děti ze třídy Žabičky a ve čtvrtek 21. 9. 2023 pro vybrané děti ze třídy Motýlci. 

Kroužek povede Mgr. Veronikou Radičová, bude probíhat ve ve žluté třídě SLUNÍČKA vždy  od 15:00 do 16:00 hod. Děti si budete přebírat po ukončení kroužku přímo od paní logopedky.

Soupis dětí, které budou kroužek navštěvovat je vyvěšen na dveřích tříd.

Ti, kteří na logopedii již docházejí a nechtějí kroužek navštěvovat, sdělte to prosím paní učitelce ve třídě.

Děti dostanou v kroužku nový sešit, kde budou mít úkoly a mohou s rodiči procvičovat i doma. Kdo má logopedický sešit z LOGA, přineste prosím s sebou, ať  může paní logopedka na  výuku navázat.