Prosíme rodiče dětí, kteří jsou od 1. 9. 2023 PŘEDŠKOLÁCI nebo mají ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, aby si zrušili příkaz k úhradě školného - tyto děti školné neplatí

28.08.2023