Informace k úhradě plavání

02.11.2023

Místo konání:

  • bazén Fryčovice - Mgr. Pustková Dagmar

Termín konání:

  • přelom únor/březen 2024

Cena na 1 dítě:

  • 1 lekce 130 Kč, tj. 10 lekcí 1300 Kč
  • autobus cca 2000 Kč - po ukončení plavání bude provedeno vyúčtování ceny za dopravu
  • Celková cena 3300 Kč/dítě


Úhrada nejpozději do 29.11.2023

číslo účtu: 2102433287/2010

variabilní symbol: 2024

Poznámka: plavání + jméno a příjmení dítěte