ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Kontaktní osobou je Martin Krupa, Klimus & Partners s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem
 
e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz 
tel.číslo: +420 724 356 825
ID datové schránky: ewann52