ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název a adresa školy: 

Mateřská škola Ostrava - Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvková organizace

Na Pláni 609/2

724 00 Ostrava - Nová Bělá

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá, Mitrovická 342/100

Ředitelka školy: Bc. Kateřina Petříková, DiS.

IČ: 70999457

Datová schránka: fqxkwiu

INFORMACE O ŠKOLE

1. Náze: Mateřská škola Ostrava – Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: Zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá

3. Organizační struktura:

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  • Kontaktní poštovní adresa:

Na Pláni 609/2

724 00  Ostrava – Nová Bělá

  • Adresa pro osobní návštěvu:

Na Pláni 609/2

724 00  Ostrava – Nová Bělá

  • Úřední hodiny:

provozní doba školy Po-Pá 06:30 – 16:00 hod., více zde: www.msnovabela.cz/informace/

 

5. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu

účel platby

variabilní symbol

poznámka

2400864034/2010

stravné

přidělený školní jídlenou

Příjmení a jméno dítěte

2902025935/2010

školné

registrační číslo dítěte přidělené při zápisu bez lomítka (př. registrační číslo 1/2021 = variabilní symbol 12021)

Příjmení a jméno dítěte

2102025929/2010

provozní účet

 

 

 

6. IČO: 70999457

7. Plátce daně z přidané hodnoty: nejsme plátci DPH

8. Dokumenty:

Školní řád zde: www.msnovabela.cz/skolni-rad/

Provozní řád ŠJ zde: www.msnovabela.cz/skolni-jidelna/provozni-rad-jidelny/

Rozpočet zde: www.msnovabela.cz/rozpocet/