ŠKOLNÉ školní rok 2021/2022

Školné je stanoveno dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

10.06.2021, aktualizace 24.08.2021

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 na dobu od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 je školné stanoveno ředitelkou školy ve výši 350 Kč/měsíčně. Úhrada školného se týká všech dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku.

 

Školné

Děti 3 - 6 let

Poslední rok před nástupem do ZŠ *)

s OŠD *)

měsíční

350

0

0

* Děti, které jsou ve školním roce 2021/2022 předškoláci nebo mají odklad školní docházky školné nehradí.

 

Platba školného

  • na platbu školného si zaveďte trvalý příkaz
  • číslo účtu: 2902025935/2010 (Fio banka, a.s.)
  • variabilní symbol: registrační číslo dítěte přidělené při zápisu bez lomítka (př. registrační číslo 1/2021 = variabilní symbol 12021)
  • Poznámka pro příjemce: příjmení a jméno dítěte
  • částka školného na školní rok 2021/2022 činí 350 Kč/měsíc
  • školné musí být připsáno na účet MŠ od 01. do 15. dne každého měsíce (v praxi to znamená, že úhrada musí probíhat každý měsíc v období mezi 1. - 15. dnem daného měsíce, na který se školné hradí.)
  • informace o výši školního na měsíce červenec a srpen 2022 budou zveřejněny do 30. 4. 2022. Sledujte prosím naše webové stránky a nástěnky v MŠ.