Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

25.05.2021

Děkujeme všem rodičům a těší nás velký zájem o přijetí Vašich dětí do naší mateřské školy :-)

 

Seznamy přijatých/nepřijatých registračních čísel dětí ZDE

 

  • Prosíme zákonné zástupce NEPŘIJATÝCH dětí, aby si rozhodnutí vyzvedli osobně v ředitelně MŠ v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin, a to nejpozději do 09.06.2021.

Pokud nemáte možnost osobního vyzvednutí, napište nám prosím do SMS na číslo 722 974 072 (kancelář MŠ) nebo 725 580 253 (ředitelka MŠ), případně na email reditelka@msnovabela.cz. Po předchozí telefonické domluvě na těchto číslech  je možno si rozhodnutí vyzvednout i v jiném čase.

Děkujeme.

 

  • Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte v MŠ.

 

Seznamy přijatých/nepřijatých registračních čísel dětí budou zveřejněny 25.05.2021 v dopoledních hodinách zde na webových stránkách školky a na nástěnce před hlavním vchodem.

 

Oznámení o možnosti nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů upozorňuji, že zákonný zástupce zastupující účastníka řízení má možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého syna/dcery vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově mateřské školy, v pátek 21. 5. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin v ředitelně, po předchozí telefonické domluvě s paní ředitelkou Bc. Kateřinou Petříkovou, Dis. na čísle 725 580 253.                               

Tohoto práva se máte možnost vzdát, a tudíž není vaší povinností se k nahlédnutí do spisového dokumentu dostavit.

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19, bude zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 probíhat v souladu s právními předpisy (Školským zákonem §34 odst.2), od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Odpovědi na nejčastější dotazy k zápisu zde

 

Vážení rodiče,

níže naleznete informace k zápisu dětí pro školní rok 2021/2022. 

  • Zápis probíhá od 3. - 14. 5. 2021 - tj. v tuto dobu přijímáme žádosti o přijetí dítěte.
  • Prosíme o čitelné vyplnění žádosti.
  • Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  • Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.
  • Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat paní ředitelku Kateřinu Petříkovou na e-mail reditelka@msnovabela.cz nebo na telefonní číslo: +420 725 580 253.
  • K žádosti o přijetí dítěte od školního roku 2021/2022 je třeba doložit také kopii rodného listu a kopii očkovacího průkazu (viz dokument - Podmínky pro podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání).
  • Pokud bude žádost neúplná (bez kopie rodného listu a očkovacího průkazu), jedná se o žádost neplatnou. 

Důležité informace:

 

Formulář žádosti o přijetí ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte od školního roku 2021/2022 formát doc

Žádost o přijetí dítěte od školního roku 2021/2022 formát pdf

 

Když nemůžete k nám, prohlédněte si naší školku aspoň takhle z pohodlí domova :-)

klikněte zde