Informace k výši stravného od 01.09.2021

25.08.2021 15:37

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás informovat, že vyhláškou č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů dochází s účinností od 01.09.2021 k navýšení finančního normativu uvedeného ve vyhlášcce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Z výše uvedeného důvodu a také z důvodu stále se zvyšujících cen potravin se od 01.09.2021 mění finanční normativ pro všechny strávníky MŠ a to následovně:

Dotovaná strava (včetně nápoje) je rozvržena pro jednotlivé kategorie takto:

 

  Děti ve věku 3-6 let Děti ve věku 7-10 let
Přesnídávka 9,00 Kč 9,00 Kč
Oběd 24,00 Kč 26,00 Kč
Svačina 9,00 Kč 9,00 Kč
CELKEM 42,00 Kč 44,00 Kč

 

Při včasném neodhlášení stravy Vašich dětí na www.estrava.cz Vám bude účtována cena nedotované stravy:

  Děti ve věku 3-6 let Děti ve věku 7-10 let
Nedotovaná cena stravy 77,00 Kč 79,00 Kč