Informace k úhradě školného na měsíc červenec 2021

10.06.2021 00:00

Informace k úhradě školného na měsíc červenec 2021

Vážení rodiče,

úhradu prosím proveďte na účet MŠ se splatností v období 1. - 15. 7. 2021.

Děkujeme :-)

 

Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

Zdroj:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k?highlightWords=%C3%BAplata+p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD