DŮLEŽITÁ INFORMACE - od 6. 11. 2021 do 30. 4. 2023 uzavírka ulice Mitrovická - stavba kanalizace

05.10.2021 13:49

Vážení rodiče,

od 6. 11. 2021 – 30. 4. 2023 bude probíhat uzavírka ulice Mitrovická z důvodu rekonstrukce a rozšíření kanalizace.

 

!!! Důležitá informace pro všechny rodiče je ta, že k mateřské škole nebude jezdit MHD !!! 

Autobus č. 55 ze směru Dubina bude po zastávce „U Balcara“ odbočovat doprava na autobusovou smyčku Krmelínská a autobus č. 55. ze směru Hrabůvka – Poliklinika bude končit na zastávce „Mitrovice“.

 

Lokalita stavby (výkopové práce) bude v úseku od křižovatky ul. Mitrovická x ul. Krmelínská po křižovatku ul. Mitrovická x ul. Hrabovská. Stavební práce budou začínat na Mitrovicích (v autobusové točně na křižovatce ul. Hrabovská x Mitrovická) a postupně budou pokračovat směrem k restauraci U Balcara.

Jednotlivé pracovní úseky, ve kterých bude prováděna výstavba kanalizace, budou posouvány v souladu s postupem stavebních prací a budou pro veškerou dopravu neprůjezdné (mimo vozidel stavby). 

Další informace naleznete na webových stránky úřadu Nová Bělá: https://www.novabela.cz/

 

Vzhledem k tomu, že jiné informace nemáme, s veškerými dotazy se prosím obracejte přímo na Ing. Martina Stuchlého, referenta úseku dopravy a silničního hospodářství ÚMOb Nová Bělá, e-mail: mstuchly@novabela.ostrava.cz, tel: 599 424 207.  

 

Děkujeme za pochopení.