Vyúčtování plavání

04.09.2023

Záloha na plavání = 1320,00

8 lekcí po 80 Kč = 640,00

doprava 8 lekcí = 497,00

přeplatek = 183,00 Kč byl započten do přeplatku třídního fondu. 

Přeplatek za plavání + třídní fond byl vrácen 25.7.2023 na běžné účty.