Vyúčtování zálohy do třídního fondu

30.06.2023

Vážení rodiče, 

v červenci 2023 proběhne vyúčtování záloh do třídního fondu a přeplatek vám bude vrácen zpět na účet, ze kterého jste zálohy uhradili. Podrobný přehled, jaké akce se dítě zúčastnilo a kolik jsme ze zálohy použili bude poskytnuto na vyžádání.