Oznámení rodičům - ve školce se vyskytl černý kašel. Podle pokynů KHS je nutné při jakémkoliv příznaku onemocnění navštívit lékaře a říct, že je v MŠ černý kašel.

17.05.2024

Ve školce jsou přijata opatření pro zabránění šíření této nemoci. 

Žádáme všechny rodiče naší MŠ, aby v případě příznaků onemocnění černého kašle, tj. rýma, slzení, suchý dráždivý kašel, zvýšená teplota, ev. známky nachlazení u dítěte, navštívili svého praktického lékaře pro děti a dorost k posouzení zdravotního stavu.