Informace o výši stravného od 01. 09. 2021

25.08.2021

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že vyhláškou č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů dochází s účinností od 01.09.2021 k navýšení finančního normativu uvedeného ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Z výše uvedeného důvodu a také z důvodu stále se zvyšujících cen potravin se od 01.09.2021 mění finanční normativ pro všechny strávníky MŠ a to následovně:

Dotovaná strava (včetně nápoje) je rozvržena pro jednotlivé kategorie takto:

  • Děti ve věku 3-6 let 42,00 Kč/den
  • Děti ve věku 7-10 let 44,00 Kč/den    

Při včasném neodhlášení stravy Vašich dětí na www.estrava.cz Vám bude účtována cena nedotované stravy:

  • Děti ve věku 3-6 let 77,00 Kč/den
  • Děti ve věku 7-10 let 79,00 Kč/den