Informace k výši školného za prosinec 2021 - z důvodu přerušení provozu delšího než pět vyučovacích dnů, je školné za prosinec 2021 stanoveno na 250,00 Kč.

15.11.2021

Vážení rodiče,

z důvodu přerušení provozu MŠ v období vánočních prázdnin po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (od čtvrtku 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022), je školné za prosinec 2021 úměrně sníženo na 250 Kč. Prosíme na prosinec 2021 o úpravu příkazu k úhradě.

Děkujeme