Informace k on-line přihlášení dítěte na lyžařský kurz (pro děti nahlášené na lyžařský kurz v MŠ)

03.10.2022

Termín lyžařského kurzu je 13. - 17. 2. 2023 dopoledne

  • Kód naší školky pro správnou identifikaci při on-line přihlašování: 1105

Vše ostatní je podrobně rozepsáno na webových stránkách organizátora lyžařského kurzu: https://vankuvkopec.com/detske-kurzy/tydenni-lyzarske-kurzy-pro-skoly-a-skolky/

Organizátor kurzu nezajištuje pojištění storno poplatků. Pojištění je sjednáváno jednotlivými účastníky nebo jejich zákonnými zástupci samostatně. POZOR! Platba pojištění je většinou pojišťoven vyžadována do 3 dnů od zaplacení lyžařského kurzu.

Návod na přihlášení dítěte na kurz: https://vankuvkopec.com/navod-na-prihlaseni-na-kurz/

Všeobecné podmínky: https://vankuvkopec.com/vseobecne-podminky/