DŮLEŽITÁ INFORMACE - ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU A VARIABILNÍHO SYMBOLU PRO ÚHRADU ŠKOLNÉHO OD 01. 09. 2021

24.08.2021

Vážení rodiče,

od 01. 09. 2021 dochází ke změně čísla účtu a variabilního symbolu pro úhradu školného.

  • Variabilní symboly Vám byly dnes odeslány do e-mailů.
  • Pohlídejte si prosím, aby splatnost byla nejdříve 1. den v daném měsíci, tzn. školné na září má splatnost mezi 01. 09. - 15. 09. 2021.Úhradu v jiném termínu musíme účetně zpracovat jako mylnou platbu. Proto jsme Vám povinni přeplatky vracet a vyžadovat úhrady na další měsíc. Chápeme, že je to zbytečně složité, nicméně nám legislativa neumožňuje přeplatky použít na úhradu jiných měsíců.
  • Děti, které jsou ve školním roce 2021/2022 předškoláci nebo mají odklad školní docházky školné nehradí.

Údaje pro zavedení trvalého příkazu k úhradě:

  • Číslo účtu příjemce platby (účet MŠ): 2902025935
  • Kód banky příjemce platby (účet MŠ): 2010 (Fio banka, a. s.)
  • Částka: 350,00 Kč (v případě sourozenců, je nutná úhrada za každé dítě samostatně z důvodu různých variabilních symbolů)
  • Datum splatnosti: mezi 01. a 15. dnem každého měsíce (úhrada musí probíhat každý měsíc v období mezi 1. - 15. dnem daného měsíce, na který se školné hradí)
  • Poznámka pro příjemce: příjmení a jméno dítěte
  • Variabilní symbol: registrační číslo dítěte přidělené při zápisu bez lomítka (př. registrační číslo 1/2021 = variabilní symbol 12021)